Ο δικός σας ευρωπαϊκός μεταφορέας

Κύρια δραστηριότητά μας είναι η οργάνωση ολοκληρωμένων οδικών και συνδυαστικών μεταφορών σε Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία.

συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μεταφορές απαιτεί λύσεις καινοτομικές, που να σέβονται

το περιβάλλον και να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες τιμές καυσίμων